Thursday, August 2, 2012

Pembelajaran Menerusi Peniruan

Biasanya kita dapat melihat kanak-kanak berusia 2 tahun bermain objek dengan pelbagai peniruan mengikut apa yang dilihatnya. Peniruan juga bermula semasa kanak-kanak masih bayi lagi. Selepas berusia 2 bulan kanak-kanak membuat peniruan semasa interaksi bermain dengan penjaganya atau ibu bapanya. Bayi juga meniru ekspresi wajah ketika berinteraksi. Apabila mencapai usia 2 hingga 3 bulan peniruan awal ekspresi wajah akan lenyap dan tidak akan muncul lagi sehingga beberapa bulan kemudian.

No comments:

Post a Comment