Monday, August 13, 2012

Kanak-Kanak Bermain Mengulangi Frasa Dan Ayat

Kanak-kanak mengulangi frasa dan ayat secara berirama semasa mereka bereksperimen dengan bahasa. Contohnya semasa kanak-kanak bermain sendirian dan bercakap sendiri," Masuk air dalam cawan. Air dalam cawan sini...letak gula dalam air." Semasa bermain sosial, bahasa boleh dikategorikan kepada tiga: irama spontan dan permainan perkataan, main dengan fantasi dan bukan-bukan, dan main dengan perbualan.

No comments:

Post a Comment