Friday, August 17, 2012

Kanak-kanak Belajar Mengikut Peraturan

Kanak-kanak berusia lima tahun bermain mengikut peraturan. Mereka belajar mengikut giliran berdasarkan persetujuan. Contohnya main peranan sebagai watak musang dan ayam. Watak akan bertukar setelah selesai satu pusingan.

No comments:

Post a Comment