Wednesday, August 8, 2012

Belajar Menyelesaikan Masalah Menerusi Main

Kanak-kanak mendapat manfaat melalui berbagai cara menerusi bermain dengan objek. Mereka menunjukkan imaginasi yang tinggi dan cekap untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan objek. Main merupakan tumpuan kehidupan sosial kanak-kanak pada objek. Kanak-kanak tatih aktiviti sosialnya berpusat kepada bertukar objek. Kanak-kanak berusia tiga tahun menumpukan masa untuk menentukan milik sesuatu objek," Ini kamu punya, ini saya punya." Sesuatu benda yang diberikan," Satu untuk kamu, satu untuk saya."

No comments:

Post a Comment