Sunday, August 26, 2012

Bayi Dan Matematik

Peringkat sensori motor adalah antara usia baru lahir hingga dua tahun. Pakar penyelidik seperti Piaget mempercayai bahawa bayi mula memahami matematik apabila membina kefahaman objek kekal dan menyedari kehadiran objek walau pun objek tersebut tiada. Apabila kanak-kanak boleh berfikir tentang sesuatu tidak ada di sekitarannya, mereka boleh menggunakan simbol, peniruan dan menggunakan perkataan untuk mewakili objek di persekitarannya.

No comments:

Post a Comment