Friday, August 10, 2012

Kanak-Kanak Belajar Bersosial Menerusi Main

Kanak-kanak yang sudah berusia bermain dengan objek semakin komplek. Memahami struktur membina bangunan dengan peralatan. Walau pun perubahan berlaku perubahan tetapi objek berterusan untuk mendorong ingin tahu dan kemahuan untuk belajar. Objek menyediakan ruang keseronokan dalam menguasai penggunaannya atau memahami sifat sesuatu benda. Kanak-kanak terus mendapat bantuan dengan menggunakan objek sebagai hubungan sosial dan menyatakan idea dan perasaan.

No comments:

Post a Comment