Friday, August 24, 2012

Kanak-Kanak Dan Matematik

Sebenarnya kanak-kanak gemar matematik. Mereka akan bermain sambil membilang. Contohnya, "satu, dua, tiga, lekok..." bermain sembunyi-sembunyi sambil menutup mata sebelum mencari rakan yang bersembunyi..."satu, dua, tiga...saya cari." Mereka juga secara tidak langsung belajar mengkelas dengan membahagikan permainan mengikut kesamaan objek..."ini kau punya, ini saya punya..." Matematik tanpa disedari telah bermula sejak kanak-kanak lagi cuma orang dewasa tidak sedar cara untuk mengukuhkan minat kanak-kanak terhadap matematik.

No comments:

Post a Comment