Tuesday, August 7, 2012

Cara Kanak-Kanak Berinteraksi Dengan Objek Baru

Kanak-Kanak berusia tiga tahun memasuki tahap pernyataan simbolik. Kanak-kanak memerlukan jenis mainan realistik untuk memulakan alam permainan olok-olok. Setelah kanak-kanak menguasai kemahiran olok-olok dan imaginasi, mereka akan menggunakan item abstrak seperti kotak besar untuk dijadikan kenderaan atau rumah. Apabila kanak-kanak menemui objek baru selalunya kanak-kanak akan melalui empat aktiviti: penerokaan, manipulatif, latihan dan pengulangan.

No comments:

Post a Comment