Thursday, August 16, 2012

Kecekapan Berbahasa Menerusi Permainan Drama

Kanak-kanak berusia empat tahun permainan drama melibatkan pengurusan agresif secara menarik. Biasanya melibatkan wira yang menyerang dan menyelamat. Gergasi atau hantu akan menyerang dan kebanyakan kanak-kanak akan lari. Terdapat tempat berlindung apabila diserang dan diselamatkan. Kanak-kanak akan menggunakan bahasa semasa aktiviti permainan drama. Mereka akan menuturkan dialog mengikut watak masing-masing secara spontan.

No comments:

Post a Comment