Friday, February 7, 2014

Sekilas Pandang 7: Keselamatan Di Kenderaan

Kanak-kanak perlu diawasi semasa di luar kenderaan. Ibu bapa atau orang dewasa perlu melihat kanak-kanak semasa mereka berada berhampiran kenderaan. Perhatikan cara mereka berada di kenderaan seperti kereta atau bas. Kedudukan kanak-kanak dan tingkahlakunya yang tidak membahayakan diri. Kealpaan pengawasan boleh mendatangkan kecederaan atau kemalangan kepada kanak-kanak.


No comments:

Post a Comment