Monday, February 24, 2014

Sekilas Pandang 26: Mana Ibu?

Jika kanak-kanak ingin bermain sendirian di tempat awam khususnya kanak-kanak di peringkat tatih perlu diawasi. Pastikan kedudukan orang dewasa tidak jauh dari penglihatnnya. Kanak-kanak mudah merasa cemas apabila orang yang rapat tidak dapat dilihat atau berada berdekatannya. Apabila kanak-kanak sudah merasa selamat akan keadaan di persekitarannya dan mula merasa berkeyakinan, dia akan bermain sendirian tanpa orang dewasa berada di sampingnya.

No comments:

Post a Comment