Saturday, February 1, 2014

Sekilas Pandang 1: Bapa dan Anak


Kebiasaannya kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah sama ada lelaki atau perempuan hubungan keakraban dengan bapa amat rapat sekali. Apabila semakin meningkat usianya kanak-kanak perempuan lebih rapat dengan ibunya. Anak lelaki akan bersama dengan bapanya.

No comments:

Post a Comment