Monday, February 24, 2014

Sekilas Pandang 25: MakananPersediaan perjalanan jauh memerlukan persedian yang lengkap untuk keperluan kanak-kanak. Makanan kanak-kanak tidak terdapat di restoran seperti mana orang deawasa. Sebaik-baiknya minuman kanak seperti susu dan bekalan air panas dibawa dalam bekas khas untuk kemudahan apabila diperlukan.

No comments:

Post a Comment