Sunday, February 23, 2014

Sekilas Pandang 23: Mendukung

Mendukung kanak-kanak boleh meletihkan sekiranya menggunakan sebelah tangan dan sebelah sebelah lagi memegang barang. Keadaan semakin berat dirasakan apabila mendukung kanak-kanak yang sudah besar. Sekiranya perjalanan jauh dicadangkan menggunakan kereta sorong untuk kanak-kanak. Keadaan ini lebih menyelesakan kanak-kanak atau sekirannya kanak-kanak sudah pandai berjalan bimbing atau pimpin tangan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment