Wednesday, February 26, 2014

Sekilas Pandang 28: Peranan Bapa


Tanggungjawab bapa sama penting sebagaimana ibu dalam membesarkan anak. Bapa boleh membantu menyusukan anak menggunakan botol susu. Keakraban akan lebih terjalin semasa menyusukan bayi. Hubungan keakraban bayi dengan bapa dapat dibentuk semasa kanak-kanak masih kecil khususnya di peringkat bayi.

No comments:

Post a Comment