Saturday, May 14, 2011

Selamat Menghadapai Peperiksaan


Pihak College fo Open Learning (COL) menggucapkan "Selamat Menghadapi Peperiksaan" kepada semua pelajar Program Pengsisiwazahan Guru dan juga pelajar-pelajar yang terlibat dalam program pendidikan awal kanak-kanak di semua peringkat (diploma dan sarjana muda). Pelajar-pelajar sarjana pendidikan awal kanak-kanak pihak COL mengalu-alukan permulaan kuliah pertama semester. Semoga anda semua berjaya mencapai impian.

1 comment: