Wednesday, May 4, 2011

Interaksi Orang Dewasa dengan Kanak-Kanak

Pendidik di taska hendaklah kerap berinteraksi dengan kanak-kanak terutama bayi dan tatih. Pendidik hendaklah menunjukkan rasa kasih sayang kepada kanak-kanak dengan memberi senyuman, sentuhan, memegang dan bercakap dengan kanak-kanak pada aras mata mereka sepanjang hari, khususnya semasa ketibaan di taska dan semasa hendak pulang. Begitu juga semasa menyalin lampin interaksi mesra orang dewasa sangat diperlukan oleh bayi dan tatih.

Interaksi atau hubungan antara orang dewasa dengan kanak-kanak boleh menyumbangkan secara menyeluruh bidang pertumbuhana dan perkembangan kanak-kanak. Hubungan secara pertuturan dan bukan pertuturan antara kanak-kanak dan orang dewasa perlu kerap dilakukan.

1 comment: