Monday, May 9, 2011

Berkomunikasi dengan Kanak-Kanak

Interaksi dengan kanak-kanak sangat penting sama ada di taska atau tadika. Pendidik bercakap dengan kanak-kanak hendaklah dalam keadaan mesra, dan positif. Pendidik hendaklah kerap bertutur dengan kanak-kanak, bertanyakan soalan berbentuk 'terbuka' dan secara individu bercakap dengan kanak-kanak bukan dalam kumpulan. Kanak-kanak membina kemahiran berkomunikasi daripada interaksi dengan orang dewasa. Soalan terbuka secara tidak langsung menggalakkan kanak-kanak bercakap kerana kanak-kanak tidak boleh menjawab dengan menyatakan perkataan "ya" atau "tidak".

No comments:

Post a Comment