Friday, May 6, 2011

Memupuk Kejayaan Kanak-Kanak Taska

Berikut cadangan sebagai panduan untuk memupuk kejayaan di kalangan kanak-kanak taska:
  1. Membaca setiap hari kepada kanak-kanak.
  2. Main bersama kanak-kanak di atas lantai.
  3. Menyediakan peluang untuk kanak-kanak bermain bersamanya atau setiasa berada di sekitarnya dan kanak-kanak lain.
  4. Memenuhi keperluan kanak-kanak seberapa segera - tetapi tanpa mengganggu keupayaannya untuk berdikari.
  5. Bertindakbalas kepada pertuturan lisan kanak-kanak - biar pun hanya agahan - bermain bahasa dan bertutur dengan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment