Tuesday, May 3, 2011

Ibu Bapa dan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Kanak-kanak mempunyai hubungan rapat dengan keluarga. Program bukan sahaja dibina untuk kesesuaian dan keperluan kanak-kanak tetapi juga dapat memberi kefahaman kepada ibu bapa dan membina strategi untuk mencapai keberkesanan program bersama ibu bapa. Semua komunikasi antara taska atau tadika dan keluarga hendaklah bersasaskan kepada konsep bahawa ibu bapa perlu sebagai teras mempengaruhi kehidupan kanak-kanak.

Maklumat tentang program hendaklah ditulis tentang pernyataan falsafah dan matlamat hendaklah disediakan dan mudah diperolehi oleh ibu bapa dan kakitangan taska/tadika. Falsafah dan matlamat yang ditulis menerusi cetakan tidak mencukupi jika tidak diterangkan menerusi komunikasi dan kefahaman dengan ibu bapa. Penerangan maklumat adalah penting untuk ibu bapa untuk membuat perancangan yang terbaik untuk anaknya.

No comments:

Post a Comment