Thursday, April 22, 2010

Bagaimana menubuhkan taska dan tadika?


Mereka yang ingin menceburi bidang perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak digalakkan membaca buku-buku yang berkaitan dengan bidang. Pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran ini merupakan asas kepada kerjaya di masa akan datang. Buku ini merupakan buku teks untuk mereka yang mengambil mata pelajaran perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak. Diharapkan buku ini menjadi panduan kepada mereka yang ingin menceburi dalam bidang perkhidmatan awal kanak-kanak.

Peluang anda untuk mendalami bidang ini terbuka luas. Terdapat institusi pengajian tinggi yang menawarkan program pendidikan awal kanak-kanak di peringkat sijil, diploma, sarjana muda, sarjana dan kedoktoran.

No comments:

Post a Comment