Sunday, November 4, 2012

Aktiviti Harian 14: Permainan Kad

Terdapat banyak permainan kad yang dapat membina perkembangan logikal dan pemikiran nombor. Sebagai contoh permainan kad penumpuan (concentration), perang (war) dan lima (fives). Permainan penumpuan paling mudah dan boleh dimainkan oleh kanak-kanak berusia tiga tahun. Peperangan adalah lebih suka dan 'lima' paling sukar kerana melibatkan pengiraan. Permainan penumpuan menyusun kad yang ditelangkupkan sebaris. Pemain cuba mendapatkan pasangan yang sama dengan membalikan dua kad. Jika dapat sama kad pemain boleh meneruskan permainan. Jika tidak giliran pemain lain melakukan seperti sebelumnya.

No comments:

Post a Comment