Thursday, November 15, 2012

Aktiviti Harian 25 : Bahagian Anggota

Memberi cabaran kepada kanak-kanak dengan meletakkan sejumlah bahagian anggota di atas lantai. Ulang beberapa kali dengan mempelbagai jumlah anggota tubuh. Kadangkala beri cabaran kepada kanak-kanak menggunakan jumlah yang sama tetapi berlainan bahagian anggota. Sebagai contoh cabaran untuk menyentuh lantai dengan menggunakan tiga bahagian anggota yang boleh menghasilkan dua tapak kaki dan tangan, dua tangan dan dua kaki, dua lutut dan tangai. Aktiviti ini sesuai untuk kanak-kanak di taska yang baru belajar mengenal anggota badan dan belajar membilang. Secara tidak langsung kanak-kanak belajar membilang dan peka dengan anggota badan.

No comments:

Post a Comment