Tuesday, November 27, 2012

Pengaruh Teori Tingkahlaku Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Teori Tingkahlaku (Behaviorist) mempengaruhi pendidikan awal kanak-kanak selepas Perang Dunia I apabila idea tingkahlaku (behaviorist) yang dipelopori oleh Thorndike dan Watson dijadikan model dalam kurikulum. Penekanan terhadap pengukuhan pembelajaran menerusi ganjaran dan hukuman menjadi teras dalam sistem pendidikan. Aktiviti latihan seperti latihtubi, pengulangan, membuat latihan dengan tujuan mendapat keputusan yang cemerlang dalam akademik disusuli dengan ganjaran apabila mendapat kejayaan merupakan ciri tingkahlaku (Behaviorist). Pembelajaran lebih berpusatkan kepada guru yang menyediakan dan mengarah kanak-kanak semasa aktiviti pembelajaran. Kanak-kanak hanya menghafal tanpa memahami. Apa yang dipentingkan adalah kejayaan akademik dalam jangka masa yang singkat tetapi bukan kesan jangka panjang.

No comments:

Post a Comment