Friday, November 9, 2012

Altiviti Harian 19:Saya Dan Bayangan Saya

Kanak-kanak secara berpasangan, seorang berdiri di depan seorang lagi kedudukannya berdiri di belakang. Kedua-duanyarngadap arah yang sama. Kanak-kanak di depan akan mengetuai pasangannya dan kanak-kanak di belakang menurut seperti bayang-bayang meniru setiap pergerakan. Beberapa ketika lakukan pertukaran peranan memimpin. Guru pastikan menekankan perkataan depan belakang, di tengah-tengah, antara, pertama di garisan menjadi terakhir di garisan semasa berbincang atau memberi arahan. Aktiviti ini sesuai untuk memperkenalkan konsep kedudukan, dan ruang.

No comments:

Post a Comment