Sunday, November 25, 2012

Casa dei Bambini

Maria Montessori dari Rome Italy merupakan doktor perubatan. Bermula dengan kajiannya tentang penyakit kanak-kanak beralih ke pendidikan. Beliau dipengaruhi kerja-kerja yang dilakukan oleh Edouard Seguin tentang sistem mental terencat akal dan Jean Itrad tentang sistem pendidikan untuk individu yang pekak dan bisu. Pada tahun 1906 Montessori diundang oleh Pertubuhan Gereja Roman untuk menubuhkan sekolah yang dikenali Casa dei Bambini (Children House). Setiap hasil kerja mencerminkan agama anutanya. Malah Montessori mengakui dan kerap menggunakan petikan daripada kitab Bible untuk menyokong pandangannya. Sebagai contoh semasa hari pertama melancarkan Casa dei Bambini, Montessori membaca petikan Isaiah 60:1-5 daripada kitab Bilble.

No comments:

Post a Comment