Monday, November 26, 2012

Pendidikan Perkembangan Kognitif

Fahaman pendidikan awal kanak-kanak menerusi teori perkembangan kognitif telah diperkenalkan oleh Jean Piaget.Teori kognitif ini merupakan teori yang memberi penekanan pembelajaran berpusatkan kanak-kanak (child center). Antara pandangannya terhadap kanak-kanak:
  • kanak-kanak memainkan peranan yang aktif dalam perkembangan kognitifnya.
  • mental dan fizikal aktiviti adalah penting untuk perkembangan kognitif kanak-kanak.
  • pengalaman berbentuk peralatan yang digunakan oleh kanak-kanak digunakan untuk membina struktur mental.
  • perkembangan adalah proses yang berterusan.
  • perkembangan adalah hasil daripada kematangan dan hubungan atau saling bertindak antara kanak-kanak dan fizikal dan persekitaran sosial.

No comments:

Post a Comment