Sunday, November 11, 2012

Aktiviti Harian 21 : Melalui Sungai Menerusi Hutan

Susun peralatan untuk membuat rintangan dengan menggunakan perabot, kotak, tali, gelung dan sebagainya. Letakkan kad dengan tulisan atau lakar yang menunjukkan arah untuk kanak-kanak melakukan seperti melompat, bawah, atas, keliling atau melalui rintangan atau halangan yang disediakan. Apabila kanak-kanak telah melalui laluan beberapa kali, hendaklah diubah sedikit kedudukan halangan. Contohnya menyusun semula urutan halangan gelung rotan dari terletak di lantai kepada didirikan supaya kanak-kanak boleh melalui menerusi gelung rotan. Aktiviti ini dapat meningkatkan kefahaman kanak-kanak kepada konsep kedudukan, kesedaran tentang ruang dan jarak.

1 comment: