Thursday, November 29, 2012

Pencapaian Akademik Jangka Pendek

Ibu bapa dan masyarakat yang tidak memahami pendidikan di peringkat awal berbangga apabila anak kecilnya mencapai kejayaan akademik. Maksudnya apabila anaknya dihantar ke tadika keputusan jangka pendek atau secepat mungkin mahukan anaknya boleh membaca dan mengira. Tekanan ini menyebabkan guru-guru di kelas tadika mengamalkan pendekatan pengajaran bersandarkan teori behavioris atau teori tingkahlaku. Kaedah latih tubi atau mengulangi berkali-kali terhadap suatu perkara yang diajar, menghafal dab membuat latihan tugasan sehingga meletihkan kanak-kanak. Hal ini amat bertentangan dengan naluri semulajadi kanak-kanak yang masih dalam peringkat pemikiran praoperasi. Pendekatan bermain sambil belajar tidak mungkin dapat diterapkan. Kesan jangka panjang akan membosankan kanak-kanak dan kajian menunjukkan kanak-kanak tidak memahami apa yang dipelajari. Pengetahunan diterima bukan menerusi penemuan tetapi disogokan oleh guru tanpa kesedaran diri daripada kanak-kanak. Pembelajaran kanak-kanak tanpa memahami sesuatu perkara yang dipelajari. Kanak-kanak mendapat tekanan dan tidak merasa seronok untuk ke tadika.

No comments:

Post a Comment