Monday, November 19, 2012

Aktiviti Harian 29 : Tanda Yang Betul

Mengenalpasti kedudukan tanda yang betul tentang bentuk boleh diperkenalkan di dalam kelas. Guru menunjukkan kanak-kanak contoh berbagai tanda yang terdapat di dalam kelas, contohnya hujung pensil, sudut papan tulis, hujung penunjuk jarum jam dan sudut buku. Minta kanak-kanak menunjukkan bentuk dengan jari. Selanjutnya membentuk penunjuk dengan tangan dan lengan, kaki dan keseluruhan anggota. Guru hendaklah bercakap menggunakan istilah bentuk penunjuk supaya kanak-kanak jelas. Jika perlu guru sendiri tunjukkan bentuk kepada kanak-kanak supaya jelas difahami.

No comments:

Post a Comment