Wednesday, November 28, 2012

Teori Dan Amalan Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Teori mempengaruhi amalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak. Ini berlaku secara disedari atau tanpa disedari guru mengaplikasikan teori menerusi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Contohnya, sekiranya seorang guru menggunakan kad imbasan dengan melakukan berulangkali menunjukkan kepada kanak-kanak dan menyuruh kanak-kanak membaca berulangkali juga guru tersebut bersandarkan teori tingkahlaku (behaviorist). Sebaliknya jika guru memberi pengalaman kepada kanak-kanak melakukan sesuatu perkara menerusi aktiviti sebagai contoh; guru memberi peluang kanak-kanak menggunakan peralatan seperti batu, bola plastik dan kayu diletakkan dalam bekas air. Kanak-kanak diajak berbincang berat dan ringan, tenggelam dan timbul. Bermakna guru tersebut secara tidak langsung bersandarkan kepada teori konstruktivis atau kognitif.

No comments:

Post a Comment