Friday, November 23, 2012

Peranan Guru Di Tadika Froebelian

Tadika traditional Froebel diperkenalkan tahun 1880an dan 1890an, peranan guru membuat pemerhatian dan membimbing dengan mesra tetapi tidak mencampuri proses kreativiti kanak-kanak. Prinsip pengajaran Froebel telah mempengaruhi pendidik seperti Montessori dan  Susan Blow yang telah menambahbaikan pendekatan pengajaran berasaskan Froebel. Contohnya jika pendekatan traditional Froebel membenarkan kanak-kanak mencipta alatan yang terdapat di dalam 'kotak hadiah' mengikut caranya sendiri, tetapi cara tersebut telah dilakukan pengubahsuaian oleh Susan Blow dan Montessori menerusi manual guru mengikut urutan diperkenalkan penggunaan 'kotak hadiah' untuk aktiviti pengajaran.

No comments:

Post a Comment