Tuesday, November 13, 2012

Aktiviti Harian 23: Nombor Bayangan

Kanak-kanak diberi persediaan sebelum menulis nombor dengan aktiviti imaginasi. Minta kanak-kanak membayangkan di depan mereka ada papan tulis yang besar dan mereka diberi alat tulis yang besar. Minta kanak-kanak memilih nombor dan tulis di papan tulis. Teruskan dengan nombor lain dan minta kanak-kanak membezakan saiz nombor. Galakkan kanak-kamak menulis nombor mula-mula sebesar mungkin kemudian kecil dan lebih kecil. Tujuan aktiviti membayangkan nombor untuk memberi kesedaran tentang nombor dan mengenalpasti bentuk nombor sebagai persediaan untuk menulis nombor.

No comments:

Post a Comment