Sunday, December 12, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 6

Prinsip 6: Peranan orang dewasa sebagai rakan kongsi - Apabila kanak-kanak tatih mendatangi orang dewasa, interaksi orang dewasa dengan kanak-kanak tatih sebagai rakan kongsi bukan sebagai pemimpin yang dominan. Rakan kongsi menggunakan kemahiran pemerhatian dan sokongan. Pendidik sepenuh hati menunjukkan minat menyokong dan menghargai pembelajaran yang serious menerusi main. Pendidik melakukannya dengan tumpuan yang positif dan membenarkan penemuan positif. Memberikan kerjasama sebagai rakan kongsi dengan hentian sejenak (tidak terus melakukan mengikut cara orang dewasa), mengikut giliran dan memerhati sesuatu mengikut perpektif kanak-kanak tatih.

No comments:

Post a Comment