Thursday, December 16, 2010

Intersubjektiviti

Intersubektiviti merujuk kepada proses di mana dua orang yang mengambil bahagian memulakan tugasan dengan kefahaman yang berbeza membawa kefahaman yang sama. Keberkesanan gabungan aktiviti ini apabila orang yang mengambil bahagian mempunyai matlamat yang sama. Secara tidak langsung gabungan atau kolabrasi dan komunikasi yang berkesan dapat dicapai untuk menghasilkan matlamatnya. Jika salah seorang cara berfikir berbeza dengan seorang lagi, maka orang pertama tidak dapat membimbing orang yang kedua secara berkesan.

Tajuk perbincangan ini masih berdasarkan sokongan orang dewasa (rujuk sokongan orang dewasa 13/12/10)

No comments:

Post a Comment