Saturday, December 11, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 5

Prinsip 5:Sokongan orang dewasa - Bermaksud orang dewasa menyokong kepada langkah seterusnya dalam belajar dan bermain sebagaimana yang dibincangkan dalam teori Vygotsky. Semasa dalam sokongan, orang dewasa hendaklah melihat apa yang kanak-kanak tatih telah dicapai kemudian pertimbangkan beberapa kemungkinan pembelajaran yang boleh dibina daripada situ.

No comments:

Post a Comment