Tuesday, December 7, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 1

Prinsip 1: Persekitaran adalah segala-galanya - Pendidik perlu menyedari tentang membuat keputusan berhubung dengan susun atur bilik. Secara fizikal susunan ruang main membolehkan orang dewasa dapat diperlukan pada bila-bila masa oleh kanak-kanak semasa membenarkan kanak-kanak bebas melakukan tugasannya sendiri. Penekanan terhadap kepentingan persekitaran membantu pendidik untuk bergerak dari jangkaan peranan pengajaran secara dominan kepada fokus pada tatih sebagai dominan dalam mengarah (memilih sendiri) pembelajarannya.

No comments:

Post a Comment