Wednesday, December 15, 2010

Menghadapi Masalah Bersama

Keberkesanan sokongan apabila orang dewasa menggalakkan kanak-kanak lain turut sama berinteraksi untuk menyelesaikan masalah secara kolabratif dan mencuba bersama-sama mencapai matlamatnya. (Rujuk sokongan orang dewasa 13/12/2010). Menghadapi masalah bersama boleh terdiri daripada 'orang dewasa'-'kanak-kanak' atau kumpulan 'kanak-kanak'-'kanak-kanak'. Apa yang penting kanak-kanak berinteraksi dengan seseorang manakala yang lain bersama cuba mencapai matlamat.

No comments:

Post a Comment