Sunday, December 19, 2010

Menggalakkan Menyelaras Sendiri

Memberi ruang kepada kanak-kanak untuk menyelaras sendiri (self-regulation). Orang dewasa hendaklah memberi galakkan kanak-kanak mengatur aktivitinya seberapa banyak yang boleh apabila mereka telah menguasai sesuatu aktiviti secara sendirian. Bermakna orang dewasa juga membenarkan kanak-kanak ini bergelut (grapple) dengan soalan dan masalah. Orang dewasa hanya campurtangan apabila kanak-kanak benar-benar terdesak atau menghadapi kesukaran yang benar-benar memerlukan pertolongan. Semasa orang dewasa campurtangan kedudukan kanak-kanak masih lagi bertanggungjawab membuat keputusan menerusi dorongan orang dewasa.

No comments:

Post a Comment