Wednesday, December 8, 2010

Prinsip Pengajaran Taska: Prinsip 2

Prinsip 2: Bahan adalah kurikulum - Pemilihan bahan hendaklah yang menarik, jujur dan mencabar merupakan kunci untuk lanjutan kepada deria motor tatih meneroka. Pendidik mempunyai peranan utama memilih jenis bahan untuk kanak-kanak sama ada terlalu mudah sehingga cepat menghilangkan minat, atau terlalu sukar sehingga mengecewakan untuk mencuba menggunakannya. Oleh itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, penggunaan bahan terbuka (open ended) kanak-kanak boleh menggunakannya dalam berbagai cara bergantung kepada keupayaan dan tahap minat mereka.

No comments:

Post a Comment