Saturday, December 18, 2010

Meletakkan Kanak-Kanak Di lingkungan ZPD

ZPD akronim kepada 'zone of proximal development' adalah ruang dinamik yang dijangka pembelajaran dan perkembangan berlaku. ZPD juga boleh didefinisikan sebagai jarak antara apa yang kanak-kanak boleh capai semasa menyelesaikan masalah secara sendirian dan apa yang mereka boleh capai dengan bantuan orang dewasa atau dengan bantuan daripada ahli masyarakat dalam sesuatu budaya.

Terdapat dua cara ZPD boleh dicapai:
(1) menstrukturkan tugasan dan persekitaran supaya keperluan kanak-kanak pada bila-bila masa diberi mengikut tahap cabaran yang sesuai.
(2)
menyesuaikan secara berterusan kadar campur tangan orang dewasa kepada keperluan semasa kanak-kanak dan keupayaannya.

No comments:

Post a Comment