Thursday, December 2, 2010

Pemikiran Kanak-Kanak Taska: Pertimbangan

Pertimbangan (reasoning) sesuatu perkara oleh kanak-kanak taska kelihatan hanya dipermukaan sahaja apabila dibandingkan dengan kanak-kanak yang lebih berumur daripadanya. Keadaan ini berlaku dipengaruhi kepada memberi sebab 'sesuatu perkara kepada sesuatu perkara.' Contoh,' Anjing sebelah rumah menyalak, kejar saya, semua anjing menyalak kejar saya.'

Kanak-kanak taska mengandaikan sebab dan kesan antara satu peristiwa rapat pada satu masa atau menghubungkan antara perkara dengan sebenar hanya di permukaan sahaja. Contoh, 'Saya sakit sebab pergi ke rumah nenek.'

No comments:

Post a Comment