Friday, December 24, 2010

Prinsip Pegajaran Bahasa Kanak-Kanak Tatih - Prinsip 1

Prinsip 1: Guru Bahasa Bertindakbalas
Jika kanak-kanak tatih ingin meneruskan perkembangan bahasanya, kanak-kanak itu sendiri perlu mengerti bahawa usahanya bertutur adalah penting. Jika pertuturannya tidak mendapat perhatian dan layanan orang dewasa, kanak-kanak tatih segera mempelajari bahawa bahasa itu tidak bernilai atau tidak diperlukan. Biarpun perkataan pertama yang dituturkan oleh kanak-kanak tatih tidak difahami, orang dewasa boleh menggunakan kontek dan bahasa isyarat (non-verbal cue) sebagai usaha untuk memahami dan bertindakbalas.

No comments:

Post a Comment