Wednesday, December 1, 2010

Pemikiran Kanak-Kanak Taska: Maujud

Pemikiran kanak-kanak taska di peringkat praoperasi cirinya adalah maujud atau konkrit. Kanak-kanak taska berupaya memahami objek sebenar, situasi sebenar dan sesuatu yang berlaku dialami sendiri atau pengalaman pertama. Mereka menghadapi kesukaran dengan idea yang abstrak, sesuatu di luar pengetahuannya, sesuatu yang didengar dinyatakan dengan menggunakan perkataan sahaja.

No comments:

Post a Comment