Tuesday, December 12, 2017

Memberi pilihan kepada kanak-kanak mendidik membuat keputusan

Kanak-kanak sewajarnya dilatih membuat pilihan dan orang dewasa sepatutnya memberi peluang kepada kanak-kanak menentukan pilihan yang diberikan. Artikal ini merupakan cadangan dan panduan memberi pilihan kepada kanak-kanak.


1 comment: