Friday, December 15, 2017

Peranan seni lukis membantu perkembangan kanak-kanak

Apabila melihat kanak-kanak melukis orang dewasa hendaklah memahami apa yang ingin dinyatakan bukan melihat sesuatu yang dihasilkan. Kesabaran adalah diperlukan apabila kanak-kanak sedang melukis. Orang dewasa perlu sedar aktiviti melukis perlu dilihat dari segi proses penghasilannya bukan penghasilannya.


No comments:

Post a Comment