Thursday, December 28, 2017

Membaca yang menyeronokkan

Memilih bahan bacaan untuk kanak-kanak hendaklah mengikut keupayaan dan minat kanak-kanak. Biasanya orang dewasa yang menentukan bahan bacaan untuk dibaca oleh kanak-kanak tanpa memikirkan keupayaan dan minat kanak-kanak mengikut peringkat umur. Memaksa membaca bahan yang bukan menjadi minat dan tahap keupayaan membaca menyebabkan kanak-kanak tidak merasa keseronokkan membaca buku.

No comments:

Post a Comment