Tuesday, December 5, 2017

Mendidik kanak-kanak berkongsi

Berkongsi barang permainan bagi kanak-kanak sangat sukar untuk dilakukan. Kanak-kanak cuba mempertahankan miliknya daripada digunakan bersama dengan kanak-kanak lain. Terutama kanak-kanak tatih akan menangis jika mainannya diberikan kepada kanak-kanak lain. Artikal ini cuba memberi panduan mendidik kanak-kanak berkongsi.

No comments:

Post a Comment