Wednesday, December 20, 2017

Mengajar bahasa asing kepada kanak-kanak

Ramai di kalangan ibu bapa mahukan anaknya dapat menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggeris, Arab, Mandrin, dan Tamil. Rata-rata kita akan kedengaran ibu bapa yang hanya menyebut sepatah atau dua perkataan bahasa asing kepada anaknya. Perkataan yang disebut itu biasanya kata ganti nama seperti 'cat', 'dog' 'chicken' dan kata kerja seperti 'go', 'walk', 'run,' dan lain-lain. Adakah ini memberi manfaat dalam mempelajari bahasa asing?


No comments:

Post a Comment