Sunday, September 25, 2011

Teori Pembelajaran Bahasa Bayi

Ramai cendikiawan, ahli falsafah, ahli bahasa dan pengkaji bahasa cuba mencari titik permulaan yang tepat cara bahasa dipelajari. Mereka yang terlibat dalam pengkajian bidang ini seperti perkembangan manusia, bahasa/linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, bahasa pertuturan patologi dan pengkaji haiwam (zology) telah memberi sumbangan kepada teori terkini. Berikut adalah teori-teori yang utama membicarakan tentang bahasa; teori behavioris/ persekitaran, teori maturational/ normatif, teori predetermined/ innatist, teori kognitif dan interactionist, teori konstruktivit.

...bersambung

No comments:

Post a Comment